forbot
Maksimer, OOO
+38 (067) 503-53-18
  • Maksimer, OOO
  • Danh mục hàng

Danh mục hàng

Giàn cưa xẽ
Đang có sẵn 
Nhóm: Giàn cưa xẽ
Máy cưa thanh dầm
Custom order, 45 ngày 
32560 EUR
Nhóm: Máy cưa thanh dầm
Máy làm đồ gỗ
Custom order, 45 ngày 
36850 EUR
Nhóm: Máy làm đồ gỗ
Thiết bị chế biến gỗ
Custom order, 45 ngày 
18870 EUR
Nhóm: Thiết bị chế biến gỗ
Máy cho tấm
Custom order, 45 ngày 
16850 EUR
Nhóm: Máy cho tấm
Thiết bị chế biến gỗ
Custom order, 45 ngày 
29200 EUR
Nhóm: Thiết bị chế biến gỗ
Máy tiện rìa
Custom order, 45 ngày 
22720 EUR
Nhóm: Máy tiện rìa
Thiết bị bảo đảm cung cấp đồng đều các vật liệu chuẩn bị
Custom order, 45 ngày 
15330 EUR
Nhóm: Thiết bị bảo đảm cung cấp đồng đều các vật liệu chuẩn bị
Các thiết bị phụ trợ cho máy chế biến gỗ
Custom order, 45 ngày 
Nhóm: Các thiết bị phụ trợ cho máy chế biến gỗ
Máy cưa gỗ nhiều lưỡi
Custom order, 45 ngày 
17780 EUR
Nhóm: Máy cưa gỗ nhiều lưỡi

Mô tả

Danh mục hàng Maksimer, OOO, Ukraina, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ